Галерия Art Lab

Предстоящи събития

Lusus naturae
Юлиан Станкулов

Избраните сюжети: Очите на Бога, нос Калиакра, Дяволското гърло, Момини гърди, пещера Утроба, Чудните скали, Белоградчишките скали, Каменна сватба и Тримата братя представят природни феномени, чиито познати изображения днес са се трансформирали от исторически символи на духовното наследство в икони на съвременната масова туристическа култура. Въпреки това те запазват своето сакрално значение заради тяхната емоционална и енергийна мощ, която не може да бъде подменена с нищо материално в момента, в който се озовем пред тях. Техните наименования произлизат от приликата им с части на човешкото тяло, както и от митове и легенди, натоварени психологически и закодиращи културата на човешката история.
Темата на серията от пейзажи Lusus naturae (лат. игри на природата) препраща към полисемантичността на думата природа. От една страна, тя е всичко, съставено от органичен и неорганичен материал, което ни заобикаля: живи организми, естествени образувания, физични явления и феномени. От друга, използваме думата за общо нарицателно на принципите, по които е съставен света, като сила, определяща вроденото и/или придобито поведение на живите същества. В този смисъл говорим и за човешката природа, за нашите нрави и темперамент, които можем да обобщим с превода от латински на думата natura – раждането на характера.
Изборът на основата за живописта е синхронизиран с опита за обективиране на въображаемата, но съществуваща бариера, създадена от индивидуалността на човешката природа. Мимезистичният подход на пресъздаване на реалността контрастира с естествените нагъвания на материала, пресъздавайки резултатите от деформациите, получени от субективизирането на действителността.

Откриване:
21.11.2019 г. от 18:30 ч.

Минали събития

Свържете се с нас